Shree Ram Milenge Kahi Na Kahi

Man Dheer Dharo Ghabrao Nahi
Bhagwan Milenge Kahina Kahi
Shree Ram Milenge Kahi Na Kahi

Phoolo Mein Nahi Kaliyo Mein Nahi
Kaato Mein Milenge Kahi Na Kahi

Man Dheer Dharo Ghabrao Nahi
Bhagwan Milenge Kahina Kahi
Shree Ram Milenge Kahi Na Kahi

Suraj mein Nahi Chanda Mein Nahi
Taro Mein Milenge Kahi Na Kahi

Man Dheer Dharo Ghabrao Nahi
Bhagwan Milenge Kahina Kahi
Shree Ram Milenge Kahi Na Kahi

Ganga Mein Nahi Yamuna Mein Nahi
Sarayu Mein Milenge Kahi Na Kahi

Man Dheer Dharo Ghabrao Nahi
Bhagwan Milenge Kahina Kahi
Shree Ram Milenge Kahi Na Kahi

Bago Mein Nahi Khaliyano Mein Nahi
Jaganle Mein Milenge Kahi Na Kahi

Man Dheer Dharo Ghabrao Nahi
Bhagwan Milenge Kahina Kahi
Shree Ram Milenge Kahi Na Kahi

Mandir Mein Nahi Masjid Mein
Gurudware Mein Milenge Kahi Na Kahi

Man Dheer Dharo Ghabrao Nahi
Bhagwan Milenge Kahina Kahi
Shree Ram Milenge Kahi Na Kahi

Mathura Mein Nahi Gokul Mein Nahi
Mere Man Mein Milenge Kahi Na Kahi

Man Dheer Dharo Ghabrao Nahi
Bhagwan Milenge Kahina Kahi
Shree Ram Milenge Kahi Na Kahi

Leave a Reply