Karhu Bharosa Ram Charan Mein

Karhu Bharosa Ram Charan Mein
Sada Rahu Main Ram Sharan Mein

Adhi Ram So Ant Ram Mein
Sukh Upaje Nit Ram Nam Mein
Ram Kamal Jag Tal Taran Mein
Karhu Bharosa Ram Charan Mein
Sada Rahu Main Ram Sharan Mein

Param Rup Jinaka Sukh Deve
Har Pidha Ko Jo Har Leve
Nayaran Mukh Ram Maran Mein
Karhu Bharosa Ram Charan Mein
Sada Rahu Main Ram Sharan Mein

Leave a Reply