Bharat Chale Chitrakoot O Rama Ram Ko Manane

Bharat Chale Chitrakoot
O Rama Ram Ko Manane

Ram Ko Manane Bhaiya Ram Ko Manane
Ram Ko Manane Bhabhi Sita Ko Manane

Bharat Chale Chitrakoot
O Rama Ram Ko Manane

Tan Phulkit Ati Sajal Nayan Bhar
Sir Par Sir Par Las Chatakeen
O Rama Ram Ko Manane

Bharat Chale Chitrakoot
O Rama Ram Ko Manane

Ram Ko Manane Bhaiya Ram Ko Manane
Ram Ko Manane Bhabhi Sita Ko Manane

Jhan Bilakhat Chhan Prem Magan Man
Man Kare Leen Raj Choom
O Rama Ram Ko Manane

Bharat Chale Chitrakoot
O Rama Ram Ko Manane

Das Devendra Achraj Sumirath
Laabh Janam Karleena
O Rama Ram Ko Manane

Bharat Chale Chitrakoot
O Rama Ram Ko Manane

Leave a Reply